CHÍNH SÁCH NHẬN PHÒNG
1. Xác nhận đặt phòng

– Khách sạn Bean Hotel sẽ liên lạc với Quý khách để xác nhận phiếu đặt phòng

– Những thông tin đặt phòng sẽ được xác nhận lần cuối cùng khi chúng tôi gửi mail cho quý khách để xác nhận thông tin đặt phòng .Thông tin cụ thể như: xác nhận phương thức thanh toán sẽ được chúng tôi gửi mail xác nhận.

– Thông tin xác nhận lần cuối cùng chính xác là lúc quý khách đã thực hiện thanh toán tiền đặt phòng.

– Phòng đã đặt sẽ được đảm bảo khi Quý khách đặt cọc trước.

2. Tăng phòng

– Khách hàng có nhu cầu tăng số lượng phòng đã đặt trước thì tuỳ theo tình hình phòng trống, Bean Hotel sẽ tăng số phòng cho Khách hàng theo yêu cầu.

– Nếu Khách sạn Bean Hotel không thể bố trí thêm phòng cho Khách hàng thì Khách hàng có thể ở ghép hoặc tự bố trí khách sạn khác cho số khách phát sinh này.

3. Giảm phòng

Trường hợp Khách hàng muốn giảm số lượng phòng đã đặt trước, Khách hàng phải thông báo cho Bean Hotel ít nhất 05 ngày trước ngày dự kiến đến.

– Nếu việc thực hiện giảm phòng không thành công hoặc quý khách không thực hiện việc nhận phòng đúng thời hạn so với đơn đặt phòng, quý khách sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí cho đơn đặt phòng đó.

4. Đặt phòng nhưng khách không đến

Trong trường hợp đặt phòng mà khách không đến, quý khách sẽ không được hoàn tiền

5. Hủy đặt phòng

Trong trường hợp khách hàng đã hoàn thành việc đặt phòng trên website, nhưng lại không thể tiến hành chuyến đi của mình, có thể liên hệ với Bean Hotel hoặc khách sạn để tiến hành hủy phòng, dời ngày đặt. Điều khoản, chi phí phát sinh trong quá trình hủy phòng, dời ngày đặt sẽ được tính theo quy định hủy phòng riêng của từng khách sạn (sẽ được thông báo cho khách hàng trong quá trình đặt phòng.

– Việc huỷ đặt phòng phải được thông báo bằng văn bản qua fax hoặc email và được Bean Hotel xác nhận trước ngày khách đến.